RAHSON RASHEEDA RAZUNA REZA BAGDAD REDA SHADI RAFIQ EL RIDWAN

O`NALA O'MAYA OZMA OMID O`NUBI O`SUKI O`SHIRAZ OZARQ

AWARDANI AFGHANI AJJARI ASRAH - AMUDI ACHALI AZZIS ALIF

SABAN SADAFI SAFSAF SAKI SARI SURI

QURANI REDA SHADI